Svi ležaji koje LAGERTON uvozi ispitani su u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje i obeleženi odgovarajućom markicom.

Pravilnik pogledajte ovde.